Home

Đồ họa của Final Fantasy 16 không phải là cuối cùng, có xếp hạng tạm thời dành cho người trưởng thành

Đồ họa của Final Fantasy 16 không phải là cuối cùng, có...

Đồ họa của Final Fantasy 16 không phải là cuối cùng, có xếp hạng tạm thời dành cho...

Cách Nintendo có thể cải thiện Zelda: Skyward Sword với bản làm lại Switch - Tính năng của Reader

Cách Nintendo có thể cải thiện Zelda: Skyward Sword với...

Cách Nintendo có thể cải thiện Zelda: Skyward Sword với bản làm lại Switch - Tính...

GAME REVIEW

Cơ thể của tôi ở đâu? Trên Game Boy, 17 năm sau khi thiết...

Cơ thể của tôi ở đâu? Trên Game Boy, 17 năm sau khi thiết bị cầm tay ngừng hoạt động

GAME REVIEW

New Star Baseball đã ra mắt mềm cho iOS ở Úc và New Zealand

New Star Baseball đã ra mắt mềm cho iOS ở Úc và New Zealand

GAME REVIEW

SpongeBob: Bản cập nhật mới nhất của Krusty Cook-Off bổ...

SpongeBob: Bản cập nhật mới nhất của Krusty Cook-Off bổ sung khả năng tăng cấp, kỹ năng và hơn thế nữa

GAME REVIEW

Sự kiện Fight or Fright của Pokemon Masters EX hiện đang...

Sự kiện Fight or Fright của Pokemon Masters EX hiện đang được tiến hành, giới thiệu hai Cặp đồng bộ theo chủ đề Halloween

GAME NEWS

Trò chơi tường thuật [Un] bị đánh bại đang nâng cao nhận...

Trò chơi tường thuật [Un] bị đánh bại đang nâng cao nhận thức về bệnh lao, ra mắt trên iOS và Android

GAME NEWS

MudRunner Mobile đã nhận được một DLC mới, American Wilds,...

MudRunner Mobile đã nhận được một DLC mới, American Wilds, giới thiệu bản đồ và phương tiện mới